Bảo mật thông tin tại KanLy
– Tại HOTO®, chúng tôi coi việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là việc làm cẩn trọng, lưu ý và nguyên tắc.
– Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân bạn là của bạn, vì vậy chúng tôi cẩn trọng hết sức, lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin cá nhân của bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu của bạn và sử dụng thông tin này cho việc hỗ trợ cho bạn đã mua sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
– Chúng tôi trân trọng các ý kiến đóng góp xây dụng liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Mọi góp ý thắc mắc vui lòng gửi email: minh.pq@home-center.vn
Trân trọng.