– Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng HOTO® sẽ thực hiện đổi, trả hàng những trường hợp sau:
– Thiết bị được giao không đúng đơn đặt hàng.
– Thiết bị bị lỗi do quy trình sản xuất hoặc do vận chuyển.
– Thiết bị phải còn mới 100%, nguyên, chưa qua lắp đặt sử dụng và còn đầy đủ các phụ kiện kèm theo.
* Thiết bị khi đổi trả phải không bị lỗi về hình thức: Trầy xước, mẻ vỡ, móp méo, nguyên hộp nhãn.
* Trường hợp không đủ điều kiện các điều kiện trên thì quyền quyết định đổi trả thuộc về HOTO®